El canal absent


Per JORDI JULIÀ i MARTÍN GONZÁLEZ

El Baix Llobregat no seria el que és sense el Canal de la Infanta. Des del 1819 rega el marge esquerre del Llobregat, des de Molins de Rei fins a Montjuïc. Estava pensat per a l’agricultura, però va ser clau perquè s’hi instalessin fàbriques que aprofitaven l’energia hidràulica.

Gràcies a ell va créixer la comarca, però aquest creixement l’ha engolit. Gairebé no queden terres ni fàbriques i les ciutats li donen l’esquena. Associacions en defensa del patrimoni el volen posar en valor.